Samarbeidsutvalget for Forliksråd og Namsmenn

Møteprotokoll landsmøtet 2020

Her finner du landsmøteprotokollen for digitalt landsmøte i Bergen 14. desember 2020.