Samarbeidsutvalget for Forliksråd og Namsmenn

Presentasjon av det digitale og de fysiske kurs i SFN i 2021

Under finner du en PowerPoint presentasjon fra årets digitale seminar, samt nybegynner opplæring for de fysiske kurs i forliksrådet 2021.