Samarbeidsutvalget for Forliksråd og Namsmenn

Digitalt kurs, en digital presentasjon for nyvalgte dommere/meddommere valgt for perioden 2021 -2024

Under finner du en PowerPoint presentasjon fra årets digitale seminar for forliksråd.