Samarbeidsutvalget for Forliksråd og Namsmenn

Forsinkelsesrenten

Har fått en henvendelse ang satsen for forsinkelsesrenten i en forliksklage. Den er på 8 % pr i dag.

Dette til orientering.

Thorbjørn Lillemoen