DINA-prosjektet

DINA-prosjektet

   DINA står for digitalisering av namsmannen. Prosjektet har levert en publikumsløsning kalt «Mine saker» og et saksbehandlingssystem kalt Forliksrådsportalen. Her kan forliksrådsmedlemmer motta og lese berammede saker, samt kontrollere og signere fraværsdommer. Du kan lese mer om Forliksrådsportalen her 

www.forliksraadet.no - Forliksrådsportalen

Publikumsløsningen "Mine saker" er tilgjengelig er her:

Send forliksklage - Politiet.no

 Her kan privatpersoner sende inn, svare på, og kommunisere om forliksklager digitalt. I desember 2020 vil publikumsløsningen utvides slik at det blir mulig å sende inn økonomiske opplysninger til namsmannen digitalt. På sikt vil "Mine saker" også bli tilgjengelig for virksomheter. 

 
download   Bilde_Mine_saker.docx