Aktuelt

Satser fra 1.januar 2017

Inkassosatsen: Inkassosatsen endres fra 1. januar 2017 til 700 kroner.

 Rettsgebyret i 2017: Nytt rettsgebyr fra 1.1.2017 er kr 1 049.

 Advokatsalær: Advokatsalæret økes med 25 kroner, fra 995 til 1020 kroner.

 Forsinkelsesrente og standardkompensasjon:
Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2017. Rentesatsen skal være 8,50 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 360 kroner.

skriv inn ingress her

Ny leder i forliksrådet?

Ad. mailadresse nye ledere i Forliksrådet.

Alle kommuner i Norge skal nå ha valgt nye medlemmer til sine forliksråd. Samarbeidsutvalget for Forliksråd og Namsmenn har behov for oppdatert mailadresseliste over  lederne.

Vi håper du som sekretær, nåværende leder eller nyvalgt leder kan være behjelpelig med å sende oss navnet på ditt forliksråd og den nye lederens navn og epostadresse.

Send til post@sfnstyret.no

Har du allerede sendt melding om nyvalgt leder for 2017-2020 kan du se bort fra denne meldingen.

Domstolloven - høringsuttalelse

SFN har sendt høringsuttalelse til forslag til ny domstollov og endringer i forskrift om offentlighet i rettspleien


Arkiv