Aktuelt

Satser fra 1.januar 2018

Inkassosatsen: er fra 1. januar 2017 på 700 kr.

 Rettsgebyret: Nytt rettsgebyr fra 1.1.2018 er 1 130 kr.

 Advokatsalær: Advokatsalæret er 1020 kr.

 Forsinkelsesrente og standardkompensasjon: 

Forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 8,50 prosent fra 1. januar 2018.

 Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 380 kroner.

skriv inn ingress her

Ny leder i forliksrådet?

Ad. mailadresse nye ledere i Forliksrådet.

Alle kommuner i Norge skal nå ha valgt nye medlemmer til sine forliksråd. Samarbeidsutvalget for Forliksråd og Namsmenn har behov for oppdatert mailadresseliste over  lederne.

Vi håper du som sekretær, nåværende leder eller nyvalgt leder kan være behjelpelig med å sende oss navnet på ditt forliksråd og den nye lederens navn og epostadresse.

Send til post@sfnstyret.no

Har du allerede sendt melding om nyvalgt leder for 2017-2020 kan du se bort fra denne meldingen.

Domstolloven - høringsuttalelse

SFN har sendt høringsuttalelse til forslag til ny domstollov og endringer i forskrift om offentlighet i rettspleien


Arkiv