Endringer i domstolloven mv.
Innstilling til Odelstinget 2006-2007
Innstilling fra justiskomiteen om lov om endringer i domstolloven mv. (valg og uttaking av lekdommere)
Merk §53/56 og overgangsreglene (finnes tilslutt i domumentet)