Forliksrådsportalen
Forliksrådsportalen - Nytt digitalt verktøy for forliksrådsmedlemmer

Forliksrådsportalen er et digitalt verktøy hvor du som forliksrådsdommer skal lese og signere fraværsdommer samt lese berammede saker digitalt. Løsningen vil videreutvikles slik at det på sikt vil bli mulig å skrive dommer, ta beslutninger og bestemme møtetidspunkt før saken berammes.

Forliksrådsportalen er tilgjengelig fra politiet.no/forliksradet fra knappen "For medlemmer av forliksrådet" som vist på bildet nedenfor. 

download   Bilde_forliksraadsportalen.docx

I Forliksrådsportalen mottar forliksrådsmedlemmene sensitiv informasjon om saker i forliksrådet gjennom en sikker kanal. Fraværsdommene som behandles i Forliksrådsportalen vil kunne avsluttes på et tidligere tidspunkt. Dette fører til at saksbehandlingstiden kortes ned.

Med Forliksrådsportalen kan forliksrådsmedlemmene lese, kontrollere og signere fraværsdommer hvor og når de måtte ønske.

Det er de lokale forliksrådssekretariatene som er ansvarlig for å gi forliksrådsmedlemmene informasjon om Forliksrådsportalen før den tas i bruk.

  Du finner mer informasjon om Forliksrådsportalen her:

*In   Instruksjonsfilm til forliksrådsmedlemmer: 

       https://youtu.be/2LF48pT_AoU

   Brukermanual for forliksrådsmedlemmer:

https://drive.google.com/file/d/1Vxsqj7nlprCqcQuP72T9oxrSbEETKdZG/view?usp=sharing

*Pr   Presentasjon av løsningen for forliksrådsmedlemmer:

https://drive.google.com/file/d/12bbAxNKLN6yOoqJzy8tXYWkAbP4V6fxp/view?usp=sharing