storefjell.png

Landsmøtet 2018
SFNs fagmøte 2018
Storefjell Resort Hotel adr: Golsfjellet
3.-5. september 2018

VIKTIG INFORMASJON 

Den elektroniske påmeldinga til Landsmøtet/fagmøtet er nå avsluttet. Program mm finner du her lenger nede på siden.

 

Det er fortsatt ledige plasser.

Ytterligere påmeldinger kan sendes eva.brandt@politiet.no.

NB! Alle påmeldinger skal skje gjennom sekretæren i forliksrådet.

Påmeldinga må oppgi

*         Deltakerens navn

*         navn på forliksråd

*         dommer eller sekretær

*         sekretærens telefonnummer og mailadresse

*         om deltakeren kommer med fly og skal delta på gratis buss fra Gardermoen mandag kl 09.30. Om ikke annet er opplyst, er deltakeren også sikret plass på gratis returbuss onsdag etter lunsj.

 

For sekretærer som melder seg på, behøves dessuten fakturaadresse og BID for sekretær med attestasjonsmyndighet

 

Lunsj mandag

Landsmøtet starter med innsjekking fra 11.30 og lunsj 12.30. Hver enkelt må selv betale lunsj og ta dette med på reiseregninga som leveres sekretæren i etterkant av landsmøtet. 

For deltakere som kommer med gratisbussen fra Gardermoen serveres gratis baguetter på bussen. Drikkevarer kan kjøpes.


Invitasjon og program
Styret i Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn (SFN) har gleden av å invitere til fagseminar/landsmøte 3.-5. september 2018

Landsmøtet starter mandag 3. September kl 13.30 og avsluttes onsdag 5. etter lunsj. Registrering fra mandag 3. september kl. 11.30.


Årsmøtet gjennomføres tirsdag 4. september kl 09.00- 11:00. Alle dommere og sekretærer har adgang til årsmøte, men stemmeberettigede er ledere og sekretærer i forliksrådene og en representant fra namsmannen. Uteblir leder, kan annen dommer møte med skriftlig og signert fullmakt fra leder.

Spørsmål til representanter fra Justisdepartementet og politidirektoratet, må sendes inn skriftlig innen 1 august 2018.
Spørsmålene sendes til l-werstr@online.no

Priser:
Helpensjon mandag-onsdag for hele landsmøtet kr. 3.325,-
Tilknytningsdøgn kr. 1415,-
Dagpakke ikke-boende kr 500,- pr dag.
Kveldsbuffet mandag for ikke-boende kr 300,-
Festmiddag tirsdag for ikke-boende kr 790,-

Kursavgift dommere dekkes av justis
Kursavgift sekretærer/namsmenn/lensmenn kr 500,-

NB! Justisdepartementet dekker opphold, kursavgift og billigste reisemåte for inntil 300 dommere, fortrinnsvis ledere. Styret i SFN og Justisdepartementet foretar eventuelle begrensninger av antall deltakere.
Utgifter for deltakere for sekretærer og namsmenn dekkes over eget budsjett.

Busser for deltakere som kommer med fly går fra Gardemoen kl.09:30

Påmeldingsfrist: 31.05. 2018.

Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet, må være styret i hende senest 12.06. 2018.

Elektronisk bindende påmelding til landsmøtet gjøres på forliksradet.no

Eventuelle endringer i påmeldingen gjøres til: eva.brandt@politiet.no
Styret i SFN ønsker alle hjertelig velkommen.

Vennlig hilsen
Styret i SFN

Lise Wergeland Strømmen
leder 
Program
Mandag 3. September
Busser for deltakere som kommer med fly går fra Gardemoen kl.09:30

Registrering
Kl. 13.30  Åpning ved leder Lise Wergeland Strømmen
                Minneord over Torleif Marken ved Eva Brandt
Kl. 13.45  Kulturelt innslag fra lokale krefter
Kl. 14.00  Biskop Helga Haugland Byfuglien, preses i Bispemøtet
                Mekling og forsoning
Kl. 14.45  Kaffepause
Kl. 15.00  fortsettelse - Mekling og forsoning
Kl. 15.45  Kaffepause med kaker/ Frukt
Kl.16:00   SI ved Anders Rønning, Karen Eide
Kl. 17.30  Den faglige dagen avsluttes
Kl. 19.00  Middag med sosialt samvær i Lavvoen

Tirsdag 4. september
Kl. 09.00  Årsmøte SFN, Saker i henhold til vedtektene
Kl. 11.00  Pause 
Kl. 11:15  Innlegg fra POD ved Christin Røisland
Kl. 13.00  Lunsj
Kl. 14:00  Justisdepartementet Sivilavdelingen
Kl. 15:00  Utvikling av forliksrådsordningen de siste 40 år, ved
                sorenskriver Liv Synnøve
Kl. 16.:00  Dommer fast eiendom, rettsforhold ved tingrettsdommer
                 Jonn Ola Sørensen
Kl. 16:30  Tilbakeblikk på SFNs historie, paneldebatt .
                Ordstyrer Liv Synnøve
                Medvirkende:
                Tidligere leder, kasserer, revisor Gunnar Hagen,
                Tidligere leder, nestleder Per Kåre Trengereid
                Tidligere kasserer, faglig ansvarlig, styremedlem Anne Grethe                    Vonsyld
                Tidligere sekretær, styremedlem Terje Johannessen
Kl. 17:30  Den faglige dagen avsluttes
Kl. 19:00  Aperitiff i Dansesalen
Kl. 19.30  Festmiddag

Onsdag 5. september
Kl. 09:00  Fredrik Barth- Juridisk metode
Kl. 10:30  Justiskomiteen
Kl. 11:.00  Pause med kaffe
Kl. 11:15  Spørretime med Liv Synnøve Taraldsrud, aktuelle spørsmål fra                  deltakerne
Kl. 11:45  Om tingrettens overprøving av forliksrådets avgjørelser, v/                          tingrettsdommer Vidar Toftøy - Lohne
Kl. 12.15  Hvilke særlige problemer eller dilemma oppstår for dommere
                og sekretærer v/ Liv Synnøve
                I møte med rettsøkende publikum, veiledningsplikten
                I forhold til fraværsdommer
                I meklingssituasjonen og utforming av forlik
                Habilitet bevisvurdering
                Domsavsigelse
Kl. 13.00  Leders ( ½ ) time
Kl. 13.30  Lunsj
(Det nye styret møtes umiddelbart etter lunsj til sitt første styremøte)

Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i programmet

Last ned invitasjon og program
Påmelding
Påmeldingsfristen for dette skjemaet er gått ut.