Kurs 2018
Utfyllende info om kurs 2018

Påmeldingsfristen til forliksrådskursene 2018 er nå avsluttet. Det er ikke lenger mulig med elektronisk påmelding på www.forliksradet.no.

Deltagerlister pr 5.februar ligger tilgjengelig på nettsiden vår, men disse kan inneholde feil. Endringer etter 5.februar som du har sendt pr e-post, er kommet fram, skal være besvart og er blitt registrert hos SFN og hotellet. Disse endringene kommer dessverre ikke fram på den elektroniske listen.

Tilknytningsdøgn godkjennes bare i tilfelle reisetiden til kursstedet overstiger minimum 4-5 timer. Er du i tvil, ta kontakt med kursansvarlige (se under).

Avmeldingsfrist for hotell er senest 14 dager før kurs. Melding sendes kursansvarlige (se under). Justisdepartementet understreker at påmeldte deltakere etter dette har personlig ansvar for å melde evt forfall. Det dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste ved deltakelse på kurs.

Endringer, avbestillinger og andre henvendelser angående kursene:

Sandefjord: l-werstr@online.no
Storefjell: l-werstr@online.no

Med hilsen 
Lise Wergeland Strømmen
Leder
Kurs for forliksrådsmedlemmer og ansatte innenfor sivil rettspleie i politiet våren 2018

Forliksrådsarbeid
Disse kursene gjelder for forliksrådsmedlemmer og sekretærer. Merk at det også vil være nyttig for varamedlemmer i forliksrådet å delta.

Forliksråd dommere og sekretærer melder seg på i best mulig grad det kurs som er mest hensiktsmessig/ naturlig for deres region. Det er greit at leder og sekretær samordner  påmelding slik at det sendes samlet fra deres forliksråd. Det er viktigt at dette sammordnes slik at en tar ansvar for endringer på evt bestillinger. Deltakere prioriteres i den rekkefølge de melder seg på. 2 uker før kursstart er det ikke mulig for avbestillinger men at dere da setter inn varamenn.

Forelesere:
Liv Synnøve Taraldsrud, sorenskriver i Eiker, Modum og Sigdal tingrett og
Jonn Ola Sørensen, Tingrettsdommer Follo Tingrett.

Kursavgift:
Sekretærer kr 500.-
I tillegg kommer hotell/dagpakke, se vedlegg.

Fakturering skjer etter påmelding
NB! For forliksrådsmedlemmer dekker Justisdepartementet kursavgift, hotell og billigste reisemåte. Hotellet sender faktura for oppholdet til tjenestestedet. Forliksrådsmedlemmer sender selv reiseregninger til sine respektive lensmannskontor/politistasjoner/namsfogdkontor som fører utgiftene på kap 414 post 21. 
For sekretærer og øvrige deltakere dekkes alle utgifter av eget distrikt/enhet.

Deltakerne er selv ansvarlig for å melde forfall innenfor fristen - 2 uker før kurset starter.

Styret ber om at alle bruker elektronisk påmelding. 
Etter påmeldingsfristens utløp stenges muligheten for elektronisk påmelding.

Påmeldingsfrist er 25. januar
 
Alle andre henvendelser går til Eva Brandt, Kolstien 40, 5097 Bergen

Last ned invitasjon med program
Sted Hotell Pris: inkl. dagpakke dag 2: Dagpakke,
ikke boende
Ekstra døgn, enkeltrom: Dato
1. Storefjell Storefjell 1001 Kr 2135,- Kr 605,- Kr 1040,- 12.03 - 13.03 Deltagerliste
2. Bergen Clarion hotel Bergen Airport Kr 2535,- Kr 590,- Kr 1020,- 19.03 - 20.03 Deltagerliste
3. Hell Scandic Hell Hotel Kr 2510,- Kr 660,- Kr 1090,- 19.03 - 20.03 Deltagerliste
4. Tromsø Clarion hotel The Edge Kr 2665,- Kr 615,- Kr 1250 / 1390,- 23.04 - 24.04 Deltagerliste
5. Kristiansand Clarion Ernst Kr 2555,- Kr 615,- Kr 890,- 07.05 - 08.05 Deltagerliste
6. Sandefjord Scandic Park Hotel Kr 2661,- Kr 725,- Kr 1125,- 14.05 - 15.05 Deltagerliste
7. Gjøvik Quality Hotel Strand Kr 2055,- Kr 520,- Kr 1095,- 22.05 - 23.05 Deltagerliste