Linker
Nyttige linker
Offentlig dokumentasjon og informasjon i Norge, ODIN, har samlet informasjonstjenesten fra regjeringen og departementene her:
http://odin.dep.no/
 
En annen felles inngang til offentlig informasjon på Internett:
http://www.norge.no
 
Juss-Buss yter gratis rettshjelp og er en uavhengig, idealistisk rettshjelpsorgansisasjon drevet av juss-studenter i Oslo:
http://www.jus.uio.no/
 
Tvistemålsutvalgets sider er en god kilde til jus på Internett. De finner du her:
http://www.paragrafen.no

Norske Inkassobyråers Forening (NIF) har sider som inneholder mye som forliksrådene kan få nytte av:
http://www.inkasso.no

Namsfogdene kan du finne på følgende nettside:
www.namsfogden.no
Regjeringen:
www.regjeringen.no
Stortinget:
www.stortinget.no