Annonse-2015-2.jpg

Håndbok for arbeid i forliksråd
SFN har utarbeidet en praktisk og nyttig håndbok for arbeidet i forliksrådene. Håndboken er trykt opp i nytt format og leveres nå som spiralhefte i A4-format. Innholdet er det samme som i ringpermutgaven.

Ved bestilling må navn på dommer(e) og forliksrådets postadresse oppgis.
     NB: Bestill gjennom din lokale forliksrådssekretær.
Bestillingsadresse: ebrandt@online.no 

Pris for forliksrådene 1000 kr/stk + 250 kr i frakt/porto
For andre interesserte er prisen kr 1500,00/stk + 250 kr i frakt/porto

Håndboken er strukturert i tråd med normal behandling av en forliksklage. Den skal fungere som et verktøy slik at forliksrådenes behandling blir mest mulig lik, riktig og effektiv over hele landet. Innholdsfortegnelsen er laget detaljert slik at det er enkelt å finne fram i boken.