Annonse-2015-2.jpg

Håndbok for arbeid i forliksråd
SFN har utarbeidet en praktisk og nyttig håndbok for arbeidet i forliksrådene. Håndboken har samme innhold som før, men leveres nå som spiralhefte i A4-format.

Boken kan bestilles kostnadsfritt for dommere med tiltredelse 1.januar 2017. Ved bestilling må navn på dommer(e) og forliksrådets postadresse oppgis. Levering i januar 2017.
     NB: Bestill gjennom din lokale forliksrådssekretær.
Bestillingsadresse: ebrandt@online.no 

For andre interesserte er prisen kr 1050,00 + frakt.

Håndboken er strukturert i tråd med normal behandling av en forliksklage. Den skal fungere som et verktøy slik at forliksrådenes behandling blir mest mulig lik, riktig og effektiv over hele landet. Innholdsfortegnelsen er laget detaljert slik at det er enkelt å finne fram i boken.

Håndboken for forliksrådene og deres brukere


Styre har satt opp følgene priser for å dekke inn SFN kostnader ved skriving , kvalitet,   sikring og trykking av den nye Håndboken.
Pris kr 1000,- + mva + frakt pr bok