Samarbeidsutvalget for Forliksråd og Namsmenn

Kurs for forliksrådsdommere og saksbehandlere innenfor sivil rettspleie i politiet våren 2022

Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn (SFN), i samarbeid med Justisdepartementet, inviterer forliksrådsmedlemmer og ansatte innenfor den sivile rettspleie i politiet

Forliksrådsarbeid

Disse kursene gjelder for forliksrådsdommere og saksbehandlere. Merk at det også vil være nyttig for varamedlemmer i forliksrådet å delta.Vedlagt følger kursprogram, samt oversikt over kurssteder, tid og påmeldingsskjema.

Forliksrådsdommere og saksbehandler melder seg på i best mulig grad det kurs som er mest hensiktsmessig/ naturlig for deres region. Deltakere sørger selv for egen påmelding.

Deltakerne er selv ansvarlig for å melde forfall innenfor fristen – 2 uker før kurset starter.

Styret ber om at alle bruker elektronisk påmelding. Skjema for elektronisk påmelding:

Etter påmeldingsfristens utløp stenges muligheten for elektronisk påmelding.

Påmeldingsfrist er: 14.01.2022

Med vennlig hilsen,
Styret i SFN