Samarbeidsutvalget for Forliksråd og Namsmenn

Kurs for nye ledere og dommere høsten 2021

SFN arrangerer kurs for nye ledere og meddommere i høst på følgende steder i landet.

Storefjell 23 og 24 august. Kurset er avholdt

Tromsø fra 20 til 21 september (Storbymøte)

Stavanger fra 27 til 28 september

Hell fra 13 til 14 oktober

Sandefjord fra 18 til 19 oktober

Molde fra 25 til 26 oktober

Bodø fra 01. til 02. november

Det vi bli annonsert på våre hjemmesider etter sommerferien når det er klart for å melde seg på våre kurs i høst.

Meld deg på her: