Samarbeidsutvalget for Forliksråd og Namsmenn

Utvidet påmeldingsfrist for dommere og saksbehandlere for kursene i Sandefjord og på Hell

Fristen for kursen på Scandic Hell og i Scandic Sandefjord

For sekretærer/saksbehandlere og dommere

Påmeldingsfristen for kursene på Scandic Hell og Sandefjord er utvidet for påmelding til den 06. oktober.

Send påmelding til Nadeem Butt på e-post: nadeembutt42@gmailcom