Samarbeidsutvalget for Forliksråd og Namsmenn

Nye digitale kurs i april

Digitale kurs april 21

Hei alle sammen

Styret i SFN inviterer til to nye digitale kurs 26 og 27 april. Kursene starter Kl.10.00 og avsluttes Kl.14.00 begge dager.

Disse vil bli annonsert på våre hjemmesider når alt er klart for påmelding. Her vil det være begrensninger på 50 deltakere pr kurs. Følg med på våre hjemmesider forliksraadet.no

Det jobbes også med å avholde et fysisk kurs på Gjøvik den 7 og 8 juni. Dette vil også bli annonsert på våre hjemmesider når det er klart.

Vi i styret ønsker dere alle en riktig God Påske.