Samarbeidsutvalget for Forliksråd og Namsmenn

Ny leder i forliksrådet?

Ad. mailadresse nye ledere i Forliksrådet.

Alle kommuner i Norge skal innen 15.oktober 2020 ha valgt nye medlemmer til forliksrådet for perioden 2021-2025- Mer informasjon under fanen Forliksråd og namsmenn.

Samarbeidsutvalget for Forliksråd og Namsmenn har behov for oppdatert mailadresseliste over lederne.

Vi håper du som sekretær, nåværende leder eller nyvalgt leder kan være behjelpelig med å sende oss navnet på ditt forliksråd og den nye lederens navn og epostadresse.

Send til post@sfnstyret.no

Har du allerede sendt melding om nyvalgt leder for 2021-2025 kan du se bort fra denne meldingen.