Samarbeidsutvalget for Forliksråd og Namsmenn

Kurs våren 2022

Påmelding til kurs

Da er det klart for å melde seg på kurs i regi av SFN våren 2022. Påmeldingen skjer ved at man går inn på våre hjemmesider: forliksraadet.no

Her er det et punkt som heter kurs. Her kan en finne frem til det kurset som passer å melde seg på.

Påmeldingsfristen er: 14 januar 2022.

Det vil komme et eget program for saksbehandlere som vil bli lagt ut på våre hjemmesider.