Samarbeidsutvalget for Forliksråd og Namsmenn

Kurs våren 2021

Gjennomføring av kurs mai/juni 21

Hei alle sammen.

Styret i SFN jobber aktivt med å arrangere kurs våren (mai/juni). Slik forholdene er pr i dag så er det kun digitale løsninger som er aktuelt.

19 og 20 april avholdes det digitale kurs a 4 timer pr dag. Disse kursene ble fort fulltegnet da vi kun hadde 50 plasser pr kurs. Dette fordi det er første gangen vi kjører kurs digitalt, og kurset er interaktivt.

Vi håper imidlertidig at helsemyndigheten tillater at vi kan kjøre fysiske kurs i mai/juni. Disse er planlagt på Storefjell og på Gjøvik.

Så følg med på sidene våre hvor vi fortløpende vil informere om hva som kommer til å skje.

Det er også en henstilling til de som ikke har sendt inn navn på nye ledere i de respektive forliksråd gjør dette slik at vi har korrekte lister når vi sender ut e-post.

Ha en fin uke