Samarbeidsutvalget for Forliksråd og Namsmenn

Saksbehandlerkurs avholdes i Hell og Sandefjord i 2021

Tromsø, Hell og Sandefjord.

Kurs høsten 21

Hei alle saksbehandlere.

SFN har fått sydd sammen et fint program for saksbehandlere. Ivar Flø fra PHS er foredragsholder og vil være tilstede fysisk ved de gjeldende kursene. POD dekker kursavgift i år slik at kostnaden for politidistriktene begrenser seg til reise og hotell. Programmet går over 2 dager, program legges ut på denne siden.

Påmeldingsfristen for kursene er nå utvidet til 06.10.2021, og saksbehandlere melder seg på det ordinære kurset, men merker påmeldingen med saksbehandler. Ansvarlig for påmelding er Nadeem Butt: nadeembutt42@gmail.com, så spørsmål vedrørende påmelding rettes dit.

SFN finner det nødvendig å påpeke at årsaken til den sene organiseringen er at restriksjonene rundt Covid-19 ble opphevet på et tidspunkt hvor vi hadde vurdert det slik at saksbehandlerkurs ville bli vanskelig å få gjennomført. Reiserestriksjonene for saksbehandlere har variert fra sted til sted. Når vi så likevel fikk dette til, ble tiden veldig knapp.

Vi ønsker velkommen til kurs