Samarbeidsutvalget for Forliksråd og Namsmenn

Eget opplegg for saksbehandlere

Tromsø, Hell og Sandefjord.

Kurs høsten 21

Hei alle saksbehandlere.

I samarbeide med Ivar Flø hos PHS har vi et eget opplegg for saksbehandlere på kurstedene i Tromsø, Hell og Sandefjord.

Dere melder dere på som vanlige kursdeltakere.

Dag en er oppstart og velkommen til kurs felles, deretter eget opplegg med Ivar Flø for saksbehandlere.

Dag to vil bestå av oppgaveløsning og erfaringsutveksling.