Samarbeidsutvalget for Forliksråd og Namsmenn

Kurs 2021

Viktig informasjon om digitale kurs

Digitale kurs 19 og 20 april 2021

De digitale kursene som skal gjennomføres 19 og 20 april er fulltegnede.

SFN vil gjennomføre fysiske kurs fra mai dersom forholdene tilsier det.

Dersom helsemyndighetenes restriksjoner ikke tillater det, vil det bli gjennomført flere digitale kurs.

Oppdatering vil fortløpende bli lagt ut på våre hjemmesider : forliksrådet.no