Samarbeidsutvalget for Forliksråd og Namsmenn

Forslag om justering av aldersgrense for lekdommere og medlemmer av forliksrådet

Vi viser til ditt brev 2. august 2022, hvor departementet bes om å vurdere muligheten for å heve aldersgrensen for lekdommere og forliksrådsmedlemmer.

Sorenskriver Buskerud tingrett

Vår ref. 22/4193 - VHSA

Dato:
09.08.2022

Aldersgrensen på 70 år er som kjent den generelle aldersgrensen i domstolene, som gjelder både for meddommere og forliksrådsmedlemmer, jf. § 70 annet ledd nr. 1, jf. § 56 første ledd annet punktum, og for embetsdommere, jf. lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. § 2 første ledd. Sistnevnte bestemmelse angir den alminnelige aldersgrensen i staten. Regjeringen Solberg fremmet 3. september 2021 Prop. 227 L (2020–2021), hvor den alminnelige aldersgrensen ble foreslått hevet til 72 år. Ved Meld. St. 7 (2021–2022) trakk regjeringen Støre proposisjonen. Arbeids- og sosialdepartementet viste til at Sysselsettingsutvalget og et stort flertall av høringsinstansene var imot forslaget, og uttalte:

«Regjeringen legger særlig vekt på at mange høringsinstanser, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, mener at en må holde på 70-års aldersgrense for å unngå uverdige og konfliktfylte avganger fra arbeidslivet.»

Domstolkommisjonen anbefalte i NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt å grunnlovfeste den øvre aldersgrensen for dommere, og valgte i den sammenheng å ta utgangspunkt i dagens aldersgrense på 70 år. Dette ble begrunnet slik:

«Dommeres uavhengighet i den dømmende virksomheten innebærer at det vanskelig lar seg gjøre å foreta individuelle vurderinger av om dommere bør fortsette utover en viss alder. Videre må det tas hensyn til at den enkelte dommer utøver stor makt. Der dommeren ikke lenger er i stand til å fylle dommerrollen, er avskjed den eneste muligheten om dommeren ikke frivillig fratrer sitt embete.»

2/2 Kommisjonens forslag til grunnlovsendring er til behandling i Stortinget. Vi takker for ditt innspill, som vi tar med oss videre i departementets oppfølging av Domstolkommisjonens utredning.


Med hilsen

Kaja Linde
fagdirektør

Vilde Hallgren Bodal
seniorrådgiver

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.