Samarbeidsutvalget for Forliksråd og Namsmenn

Forliksklage - digital levering

Nå kan privatpersoner sende inn forliksklager digitalt. Vi oppfordrer til å ta i bruk det digitale kontaktskjemaet på

I forliksrådets nye digitale publikumstjeneste kan privatpersoner sende inn forliksklager, svare på en forliksklage og sende inn henvendelser på en eksisterende forlikssak. Publikumsløsningen vil utvides for utleggsområdet, og på sikt vil den også bli tilgjengelig for virksomheter.