Samarbeidsutvalget for Forliksråd og Namsmenn

Endringslov til rettsgebyrloven

Til orientering

Det er kommet en endringslov til rettsgebyrloven, LOV-2021-12-22-166, som har medført flere endringer i multiplikatoren til flere av sakstypene:

  • For behandling av en sak ved forliksrådet betales 1.1R selv om forliksklagen senere blir trukket tilbake eller avvist, jf.§7, første ledd, første punktum
  • For begjæring om utlegg betales 1,21 R, jf.§14 første ledd første punktum
  • Ved begjæring om tvangsdekning etter tvfbl kap 10 betales 2,1 R og i tillegg R når tvangsdekning blir gjennomført. Ved anvisning til innkreving betales likevel 0,4 R
  • For forkynnelse av betalingsoppfordring etter konkursloven §63 betales 0,4 R