Samarbeidsutvalget for Forliksråd og Namsmenn

Dekning av kursopphold for dommere

Til informasjon

Kursing av dommere er SFN sitt mandat gitt av Justisdepartementet, som igjen har ansvar for at dommerne har den kunnskapen som kreves.
Justisdepartementet dekker utgifter som reise og opphold i forbindelse med kursene.