Påmelding 2020
Påmeldingsfrist til landsmøtet er 1.9.2020
Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 30.09.2020
Eventuelle endringer i påmelding gjøres til l-werstr@online.no
Forliksrådet er opptatt av ditt personvern, og vil kun be om opplysninger som er nødvendige for å arrangere landsmøtet. Opplysningene skal heller ikke benyttes til annet enn dette, eller deles med uvedkommende. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål til dette. 
Navn på deltaker: 
Navn på forliksråd: 
Dommer eller sekretær: 
Sekretærs telefonnummer: 
Sekretærs e-postadresse: 
Valg for opphold: