Påmeldte til Kurs 2020 , Gjøvik 16.03 - 17.03
Navn Forliksråd / Firma
Arne Willy Dahl Nittedal forliksråd
John Ivar Rygge Nittedal forliksråd
Tone Engen Nittedal forliksråd
Hans Amund Lunde Rakkestad Forliksråd
Laila Olsen Rode Rakkestad Forliksråd
Eva Øverby Rakkestad Forliksråd
Andreas Graff Rakkestad Forliksråd
Else Marie Solbrekke Rakkestad Forliksråd
Petter Stensby Ullensaker Forliksråd
Hans Aage Dalen Eidsvoll forliksråd
Inger Brennsæter Eidsvoll forliksråd
Olaf Knai Eidsvoll forliksråd
Heine Fagnastøl Eidsvoll forliksråd
Anne Brodal, Marit Sander Eidsvoll forliksråd
Marianne Evenrud Eidsvoll forliksråd
Dag Donald Tveter Nes forliksråd
Lillian Hansen Nes forliksråd
Odd Ingvar Hagen Nes forliksråd
Kjell Jevne Nes forliksråd
Heidi Sann Nes forliksråd
Karianne Nykmark Nes forliksråd
Arne Staksrud Gran og Lunner forliksråd
Marit Løvaas Fjordholm Gran og Lunner forliksråd
Evy Grindstad Andersen Gran og Lunner forliksråd
Jan Ove Møller Ringebu forliksråd
Anne Lise Martin Ringebu forliksråd
Hans Kjæstad Oslo Forliksråd
Tor-Erik Bjurstrøm Moss forliksråd
Per Skau Thorvaldsen Moss forliksråd
Janne Christine Borgen Moss forliksråd
Mona Anita Jacobsen Moss forliksråd
Unn Bøhm Tveito Moss forliksråd
Lillian Eriksen Moss forliksråd
Linnea Victoria Sjøholt Moss forliksråd
Margarethe Tingstad Lillehammer
Anne Lise Embretsen Lillehammer
Steinar Heltmark Lillehammer
Merete Thomassen Lillehammer
Tina Furuseth Våler/Åsnes forliksråd
Lene Dreier Martinsen Våler/Åsnes forliksråd
Morten Sundkøien Grue forliksråd
Hanne Dorthe Stangnæss Grue forliksråd
Dag Haugen Grue forliksråd
Viggo Fossheim Forliksrådet i Eidskog
Nils Lorentz Sæthern Forliksrådet i Eidskog
Mina Dammen Forliksrådet i Eidskog
Randi Elisabeth Hanssen Forliksrådet i Kongsvinger
May Britt Sletten Forliksrådet i Kongsvinger
Randi Ryan Forliksrådet i Kongsvinger
Grete Sparby Forliksrådet i Sør-Odal
Kåre Karterud Forliksrådet i Sør-Odal
Silje Øktner Forliksrådet i Sør-Odal
Kai Vangen Forliksrådet i Nord-Odal
Grete Julsrud Forliksrådet i Nord-Odal
Øystein Bothner Forliksrådet i Nord-Odal
Nils Martin Bølien Gausdal forliksråd
Karin Damstuen Gausdal forliksråd
Åse Ryager Øyer Forliksråd
Thor Bertil Granum Levanger
Anne Marie Pettersen Hedmarken Forliksråd
Per Helge Lindholt Hedmarken Forliksråd
Gunvor Christiansen Hedmarken Forliksråd
Randi Stenberg Hedmarken Forliksråd
Line Amundsen Ulla Hedmarken Forliksråd
Sture Karlsen Vikna forliksråd
Thomas Pedersen Forliksrådet i Trysil
Marianne Myrvang Lund Forliksrådet i Trysil
Dorthe O. Pentzen Forliksrådet i Trysil
Per Erik Skaugerud Forliksrådet i Elverum
Kristin Myreng Elverhøy Forliksrådet i Elverum
Thor Haugen Forliksrådet i Engerdal
Annie Rasmussen Forliksrådet i Åmot
Sverre Oskar Øverby Forliksrådet i Stor-Elvdal
Kirsti Toril Holmen Nord-Aurdal
Sverre Lindahl Nordre Land forliksråd
Arnfinn Eng Nordre Land forliksråd
Karen Lunde Lybeck Nordre Land forliksråd
Astrid Kringli Hagen Nordre Land forliksråd
Jon Odden Søndre Land forliksråd
Tom Sørhagen Søndre Land forliksråd
Finn Øksne Søndre Land forliksråd
Kari Håkerud Vestre Toten
Hans Petter Olsen Vestre Toten
Reidun Gravdahl Vestre Toten


« Tilbake