Påmeldte til Kurs 2020 , Stavanger 09.03 - 10.03
Navn Forliksråd / Firma
Johannes Landmark Stord forliksråd
Håkon Frode Særsten Stord forliksråd
Fredrik Litleskare Stord forliksråd
Åshild Gulliksen Stord forliksråd
Berit Agasøster Bømlo forliksråd
Kurt Henning Ådnanes Bømlo forliksråd
Gunnhild Hauge Stord forliksråd
Jorunn Marie Austbø Stavanger forliksråd
Grete Eriksen Stavanger forliksråd
Elisabeth Svela Stavanger forliksråd
Oddvar Våge Stavanger forliksråd
Bjarne Kvadsheim Stavanger forliksråd
Hilde Karlsen Stavanger forliksråd
Tor Ragnar Roaldsen Stavanger forliksråd
Annette Berg Stavanger forliksråd
Øyvind Time Stavanger forliksråd
Kåre Idland Gjesdal forliksråd
Eli Oftedal Skjold Gjesdal forliksråd
Inger Lise Erga Gjesdal forliksråd
Eva Bugge-Næss Nergaard Randaberg forliksråd
Jorunn Utheim Randaberg forliksråd
Idar Sirevåg Randaberg forliksråd
Bodil Nesvik Ryfylkeøyane forliksråd
Magne Frøyland Sandnes forliksråd
Martin Haugseng Sandnes forliksråd
Torild Håland Sandnes forliksråd
Inger Lise Erga Sandnes forliksråd
Tore Andreas Haaland Sandnes forliksråd
Toril Fiskerstrand Oslo Forliksråd
Gudmund Brede Oslo Forliksråd
Tone Ims Larssen Oslo Forliksråd
Nadeem Butt Oslo Forliksråd
Jan Myhr Oslo Forliksråd
Catharina Munthe Oslo Forliksråd
Siri Fossum Oslo Forliksråd
Heidi Rømming Oslo Forliksråd
Asbjørg Javnes Lyngtveit Oslo Forliksråd
Ane Willumsen Oslo Forliksråd
Ronny Stangeland Sola
John Ingebrigtsen Sola
Bente Skoie Lindesnes forliksråd
Grete Hove Vikedal Hå Forliksråd
Tone Elin Berge Hå Forliksråd
Jon Birkeland Hå Forliksråd
Henrik Lode Hå Forliksråd
Oddny Fuglestad Bratland Hå Forliksråd
Arild Karlsen Vindafjord
Anne Byrkja Vindafjord
Hilde Øyvor O. Larsen Vindafjord
Siri Klara Ådneram Sirdal Forliksråd
Mabel Nesset Sirdal Forliksråd
Olav Magne Tonstad Sirdal Forliksråd
Turid Olene Øvrebø Etne og Vindafjord
Bjørgulv Fjermestad Time
Lars Enevoldsen Time
Sigrunn Undheim Stangeland Time
Tordis Sivertsen Lende Time
Bente Helen Bergstøl Norvalls Haugesund forliksråd
Fuad Hasan Haugesund forliksråd
Inger Mæland Haugesund forliksråd
Solveig Skage Haugesund forliksråd
Hans Christian Andersen Sveio Forliksråd
Siv Bua Rasmussen Sveio Forliksråd
Sigrunn Hole Hosaas Tysvær og Bokn forliksråd
Froda Haga Johnsen Tysvær og Bokn forliksråd
Margot Eikeskog Tysvær og Bokn forliksråd
Kåre Oalan Forsand
Asbjørn Tengesdal Bjerkreim Forliksråd
Torill Dalene Gjedrem Bjerkreim Forliksråd
Eva Sandtorv Os forliksråd
Ole Fjæreide Os forliksråd
Linda Marie Ø. Frøland Bjerkreim Forliksråd
Lise Wergeland Strømmen Bergen forliksråd
Therese Hjortland Bergen forliksråd
Arvid Nilssen Bergen forliksråd
Hamdi Hader Sæther Bergen forliksråd
Karl Johan Kirkebø Bergen forliksråd
May Helen Nåden Havn Strand forliksråd og Hjelmeland forliksråd
Laila Marie Steinsvik Strand forliksråd
Margot Irene Skappel Strand forliksråd
Paul Øvrehus Hjelmeland forliksråd
Tor Audun Bilstad Klepp Forliksråd
Siri Øksneved Olsen Klepp Forliksråd
Ivar Undheim Klepp Forliksråd
Jan Håvard Hatteland Klepp Forliksråd
Andrine K Homme Klepp Forliksråd
Elisabeth M Bellamey Klepp Forliksråd
Ingunn Salte Klepp Forliksråd
Leiv Sigmund Trevland Suldal forliksråd
Atle Ingar Vold Suldal forliksråd
wenche udøy Forliksrådet i Lindesnesregionen
Øyvind Skioe Forliksrådet i Lindesnesregionen
Sjur Kristian Hatlen Sauda forliksråd
Rolv Gunvald Surdal Lund forliksråd


« Tilbake