Påmeldte til Kurs 2019, Gjøvik 29.04 - 30.04
Navn Forliksråd / Firma
Morten Sundkøien Grue forliksråd
Hanne Stangnæss Grue forliksråd
Dag Haugen Grue forliksråd
Tina Furuseth Våler og Åsnes forliksråd
Lene D. Martinsen Våler og Åsnes forliksråd
Erik Hammer Våler og Åsnes forliksråd
Karen Eg Taraldrud Forliksrådet i Marker
Else Marit Svendsen Forliksrådet i Marker
Fredrik Hattestad Nesset Forliksrådet i Marker
Kenneth Sirevåg Forliksrådet i Marker
Bård Sverre Gilberg Fossen Sigdal Forliksråd
Gunnar Båsen Sigdal Forliksråd
Ingebjør Ulberg Kolbjørnsrud Sigdal Forliksråd
Karin Bergan Strand Sigdal Forliksråd
Sverre Bugge Lørenskog
Viggo Fossheim Forliksrådet i Eidskog
Nils Lorentz Sæthern Forliksrådet i Eidskog
Mina Dammen Forliksrådet i Eidskog
Modesty Sørum Forliksrådet i Eidskog
Grete Sparby Forliksrådet i Sør-Odal
Kåre Karterud Forliksrådet i Sør-Odal
Silje Øktner Forliksrådet i Sør-Odal
Kai Yngve Vangen Forliksrådet i Nord-Odal
Øystein Bothner Forliksrådet i Nord-Odal
Grete Julsrud Forliksrådet i Nord-Odal
Linda Christoffersen /evnt. nytilsatt Gjøvik, Ø. og V. Toten, N. og S.Land
Geir Ole Sørhusbakken Gjøvik, Ø. og V. Toten, N. og S.Land
May Britt Sletten Forliksrådet i Kongsvinger
Randi Elisabeth Hanssen Forliksrådet i Kongsvinger
Hans Amund Lunde Rakkestad Forliksråd
Laila Olsen Rode Rakkestad Forliksråd
Kjell Reinert Rognerud Rakkestad Forliksråd
Eva Øverby Rakkestad Forliksråd
Elida Krosby Lilletorp Rakkestad Forliksråd
Else Marie Solbrekke Rakkestad Forliksråd
Sissel Hansen Myhre Ullensaker Forliksråd
Randi Skedsmo Ullensaker Forliksråd
Ragnhild Hovde Ullensaker Forliksråd
Jøran Vordal Ullensaker Forliksråd
Lisbeth Sekkelsten Ullensaker Forliksråd
Petter Stensby Ullensaker Forliksråd
Per Håvard Kleven Kongsberg
Irene Voldby Thorberg Kongsberg
Anne Marie Pettersen Hedmarken Forliksråd
Gunvor Christiansen Hedmarken Forliksråd
Bente Heimdahl Karlsen Hedmarken Forliksråd
Randi Stenberg Hedmarken Forliksråd
Line Amundsen Ulla Hedmarken Forliksråd
Dag Donald Tveter Nes forliksråd
Odd Ingvar Hagen Nes forliksråd
Heidi Sann Nes forliksråd
Karianne Nykmark Nes forliksråd
Hans Gjeisar Kjæstad Oslo Forliksråd
Gunnar Larne Oslo Forliksråd
Arthur Bredli Sør-Fron forliksråd
Marianne Lappegård Rælingen Forliksråd
Steinar Skånhaug Skedsmo Forliksråd
Frank Finstad Skedsmo Forliksråd
Marianne Myrvang Lund Forliksrådet i Trysil
Thomas Pedersen Forliksrådet i Trysil
Dorthe O. Pentzen Forliksrådet i Trysil
Marius Bryn Forliksrådet i Trysil
Eva Birgit Edvang Graff Forliksrådet i Trysil
Thor Haugen Forliksrådet i Engerdal
Marlene Mortensen Elverum forliksråd
Per Erik Skaugrud Elverum forliksråd
Per Kristian Hammer Elverum forliksråd
Trond Sjaaeng Åmot forliksråd
Annie Rasmussen Åmot forliksråd
Nina Forårsveen Åmot forliksråd
Rubina Mushtaq Rikheim Ås
Gunn Petersen Ås
Karl Edvin Moksnes Ski
Tor Anders Østby Ski
Lars Erik Hemsen Ski
Mette W. Michelet Enebakk og Frogn
Simen Tore Sveen Forliksrådet i Gjøvik
Tove Moe Forliksrådet i Gjøvik
Dag Lerud Forliksrådet i Vestre Toten
Hans Petter Olsen Forliksrådet i Vestre Toten
Kari Håkerud Forliksrådet i Vestre Toten
Berit Grefsrud Løken Forliksrådet i Vestre Toten
John Aaslund Forliksrådet i Vestre Toten
Reidun Gravdahl Forliksrådet i Vestre Toten
Turid Teslo Gjestvang Forliksrådet i Østre Toten
Ine Ekeland Forliksrådet i Engerdal
Liv Kari Jordskogen Søndre Land forliksråd
Finn Øksne Søndre Land forliksråd
Randi Marta Berg Søndre Land forliksråd
Mari Stenerud Søndre Land forliksråd
Sverre Lindahl Nordre Land forliksråd
Ole Festad Lund Forliksrådet i Østre Toten
Ola Snoen Løvstad Forliksrådet i Østre Toten
Berit Bråtesveen Lillehammer forliksråd
Margrethe K Tingstad Lillehammer forliksråd
Anne Lise Embretsen Lillehammer forliksråd
Torild Falstad Skagmo Oppegård
Vigdis Børresen Blien Tana forliksråd
Hege Bergersen Forliksrådet i Engerdal
Erik Nordengen Gran og Lunner forliksråd
Arne Staksrud Gran og Lunner forliksråd
Marit Løvaas Fjordholm Gran og Lunner forliksråd
Evy Grindstad Andersen Gran og Lunner forliksråd
Synne Skoglund Forliksrådet i Skedsmo/Nittedal/Rælingen
Mette Hoel Olafsen Forliksrådet i Skedsmo/Nittedal/Rælingen
Nina Lieungh Forliksrådet i Skedsmo/Nittedal/Rælingen
Kenneth Steen Vestby forliksråd
Annette Mjåvatn Vestby forliksråd
Joanna Zpis Vestby forliksråd
Aud Karin Grøtberg Forliksrådet i Østre Toten
Monica Frøsaker Sør-Aurdal forliksråd
Anne Grimsrud Sør-Aurdal forliksråd
Anne Kols Sør-Aurdal forliksråd
Bjarne Berg Sør-Aurdal forliksråd


« Tilbake