Påmeldte til Kurs 2019, Gol 21.03 - 22.03
Navn Forliksråd / Firma
Alf Henry Meier Ringerike, Hole og Jevnaker forliksråd
Svein Solheim Ringerike, Hole og Jevnaker forliksråd
Anne Marie Elnæs Ringerike, Hole og Jevnaker forliksråd
Tom Erik R. Frydenlund Ringerike, Hole og Jevnaker forliksråd
Kristin F. Bjella Ringerike, Hole og Jevnaker forliksråd
Marit Nygård Ringerike, Hole og Jevnaker forliksråd
Nils Tveite Voss forliksråd
May Røssland Voss forliksråd
Ivar Bjerregaard Forliksrådet i Krødsherad
Ranveig Høgli Forliksrådet i Krødsherad
Magnhild Strand Pedersen Forliksrådet i Krødsherad
Kjersti Wangensteen Grøv Vang
Berit Oldre Vang
Egil Karlsen Vang
Aud Åshild Vik Bjørnsrud Nore og Uvdal forliksråd
Kirsten Gjestemoen Hovda Nore og Uvdal forliksråd
Jan Midtbø Flora
Embrik Før Vestre Slidre
Helga Thorvik Ulven Vestre Slidre
Finn Hesselberg Vestre Slidre
Sigrid Myrheim Vestre Slidre
Sverre Jomar Flatmo Vestre Slidre
Ole Kristian Oldre Øystre Slidre
Margareth Dalen Øystre Slidre
Bjørg Kristin Veisten Øystre Slidre
Arvid Gilje Aurland
Wenche Liljegren Fjell, Sund og Øygarden
Gunnar Råheim Gaular
Erlend Brede Fossen Gaular
Sara Marie Horsevik Gaular
Stein Oltedal Naustdal
Norodd Moen Forliksrådet i Gjøvik
Arnfinn Eng Nordre Land forliksråd
Karen Lunde Lybeck Nordre Land forliksråd
Gunn Eva Østdahl Nes forliksråd, Flå forliksråd Hemsedal forliksråd
Henning Eid Sørum
Dag Kjennsjord Sørum
Elisabeth Myrstad Sørum
Harald Svendsen Fet forliksråd
Grethe Holterhuset Fet forliksråd
Anne Marie Oddlien Fet forliksråd
Shin Christiansen Fet forliksråd
Jon Vollset Aurskog-Høland
Roar Blikstad Aurskog-Høland
Kirsti Holmen Nord-Aurdal forliksråd
Hilde Døvre Nord-Aurdal forliksråd


« Tilbake