Påmeldte til Kurs 2019, Gol 21.03 - 22.03
Navn Forliksråd / Firma
Alf Henry Meier Ringerike, Hole og Jevnaker forliksråd
Svein Solheim Ringerike, Hole og Jevnaker forliksråd
Anne Marie Elnæs Ringerike, Hole og Jevnaker forliksråd
Tom Erik R. Frydenlund Ringerike, Hole og Jevnaker forliksråd
Kristin F. Bjella Ringerike, Hole og Jevnaker forliksråd
Nils Tveite Voss forliksråd
May Røssland Voss forliksråd
Ivar Bjerregaard Forliksrådet i Krødsherad
Ranveig Høgli Forliksrådet i Krødsherad
Magnhild Strand Pedersen Forliksrådet i Krødsherad


« Tilbake