Påmeldte til Kurs 2019, Stavanger 11.03 - 12.03
Navn Forliksråd / Firma
Hans Wigelius Sauda forliksråd
Sjur Kristian Hatlen Sauda forliksråd
Else Risvoll Sauda forliksråd
Ida Djuv Sauda forliksråd
Leiv Sigmund Trevland Suldal forliksråd
Åslaug Thorsen Tveitarå Suldal forliksråd
Tone Berge Aas Suldal forliksråd
Toril Fiskerstrand Oslo
Gudmund Brede Oslo
Tone Ims Larssen Oslo
Heidi Rømming Oslo
Siri Fossheim Oslo
Jan Åge Sneve Gundersen Trondheim
Arne Byrkjeflot Trondheim
Bjørg J. Tiller Trondheim
Solgunn Moltubakk Haugstad Søgne og Songdalen forliksråd
Tone Pettersen Søgne og Songdalen forliksråd
Nadeem Butt Oslo
Jan Myhr Oslo
Ane Willumsen Oslo
Catharina Munthe Oslo
Jorunn Rydjord Kristiansand
Trine Mofjell Kristiansand
Sølvi Joannessen Kristiansand
Sigrunn Alvsvåg Bømlo forliksråd
Berit Agasøster Bømlo forliksråd
Kurt Henning Ådnanes Bømlo forliksråd
Åshild Gulliksen Stord forliksråd
Johannes Landmark Stord forliksråd
Gunnhild Hauge Stord forliksråd
Håkon Frode Særsten Stord forliksråd
Lars Rydland Fitjar forliksråd


« Tilbake