Påmeldte til Kurs 2019, Stavanger 11.03 - 12.03
Navn Forliksråd / Firma
Hans Wigelius Sauda forliksråd
Sjur Kristian Hatlen Sauda forliksråd
Else Risvoll Sauda forliksråd
Ida Djuv Sauda forliksråd
Leiv Sigmund Trevland Suldal forliksråd
Åslaug Thorsen Tveitarå Suldal forliksråd
Tone Berge Aas Suldal forliksråd
Toril Fiskerstrand Oslo
Gudmund Brede Oslo
Tone Ims Larssen Oslo
Heidi Rømming Oslo
Siri Fossheim Oslo
Asbjørg Javnes Lyngtveit Oslo
Jan Åge Sneve Gundersen Trondheim
Arne Byrkjeflot Trondheim
Bjørg J. Tiller Trondheim
Solgunn Moltubakk Haugstad Søgne og Songdalen forliksråd
Tone Pettersen Søgne og Songdalen forliksråd
Nadeem Butt Oslo
Jan Myhr Oslo
Ane Willumsen Oslo
Catharina Munthe Oslo
Jorunn Rydjord Kristiansand
Trine Mofjell Kristiansand
Sølvi Joannessen Kristiansand
Sigrunn Alvsvåg Bømlo forliksråd
Berit Agasøster Bømlo forliksråd
Kurt Henning Ådnanes Bømlo forliksråd
Åshild Gulliksen Stord forliksråd
Johannes Landmark Stord forliksråd
Gunnhild Hauge Stord forliksråd
Håkon Frode Særsten Stord forliksråd
Lars Rydland Fitjar forliksråd
Grete Hove Vikedal Hå Forliksråd
Henrik Lode Hå Forliksråd
Oddny F. Bratland Hå Forliksråd
Tone Elin Berge Hå Forliksråd
Elin Hetland Mong Hå Forliksråd
Lise Wergeland Strømmen Bergen forliksråd
Therese Hjortland Bergen forliksråd
Arvid Nilssen Bergen forliksråd
Hamdi Hader Sæther Bergen forliksråd
Liv-Tone Øiumshaugen Eigersund
Terje Vanglo Eigersund
Roald Eie Eigersund
Asbjørn Tengesdal Bjerkreim
Toril Dalene Gjedrem Bjerkreim
Linda Ø. Frøland Bjerkreim
Hilde Haugland Lister Forliksråd
Rune Bratås Sauda forliksråd
Kåre Oaland Forsand forliksråd
Palma Synnøve Ommundsen Hjelmeland forliksråd
Per Børge Fjelde Strand forliksråd
Laila Marie Steinsvik Strand forliksråd
Arvid Håheim Strand forliksråd
Margot Irene Skappel Strand forliksråd
May Helen Nåden Havn Strand, Forsand og Hjelmeland forliksråd
Inger Johanne Robstad Vennesla og Iveland
Roger Christiansen Vennesla og Iveland
Liv Karin Leland Vennesla og Iveland
Torunn E. Breive Vennesla og Iveland
Siri Øksnevad Olsen Klepp forliksråd
Per Svein Borsheim Klepp forliksråd
Andrine Kallåk Homme Klepp forliksråd
Ingunn Salte Klepp forliksråd
Tore Eid Namsfogden i Trondheim
Hallgeir Oftedal Kristiansand
Bjørg Stray Kristiansand
Kenneth Nørve Kristiansand
Bjørgulv Fjermestad Time
Alvhild Aksnes Time
Lars Enevoldsen Time
Sigrunn U. Stangeland Time
Tordis Sivertsen Lende Time
Svein Helge Aamelfot Karmøy forliksråd
Dina Knutsen Karmøy forliksråd
Mia Sagstad Karmøy forliksråd
Tommy Christiansen Grimstad
Bente Helen Bergstøl Norvalls Haugesund forliksråd
Inger Mæland Haugesund forliksråd
Fuad Hasan Haugesund forliksråd
Solveig Skage Haugesund forliksråd
Frode Haga Johnsen Tysvær og Bokn forliksråd
Sigrunn Hole Hosaas Tysvær og Bokn forliksråd
Margot Karin Eikeskog Tysvær og Bokn forliksråd
Henry E Sørensen Tysvær og Bokn forliksråd
Siri Klara Ådneram Sirdal
Mabel Nesset Sirdal
Liv Jorunn Rygg Etne Forliksråd
Reidar Leknes Etne Forliksråd
Hilde Øyvor Larsen Vindafjord Forliksråd
Rolv Gunvald Surdal Lund
Øyvind Skoie Forliksrådet i Lindesnesregionen
Ingvild Espland Vindafjord


« Tilbake