Handlingsplan 2014-2016

 

HANDLINGSPLAN FOR SFN 2014-2016 

 

 1.
Styret skal arrangere kurs for forliksråd, sekretærer og namsmenn hvert år.

2.
Fagseminar/ landsmøte.
Det holdes fagseminar/landsmøte for inntil 450 medlemmer i løpet av september 2014.

3.
SFN skal være et aktivt bindeledd mellom forliksråd, politidirektoratet og justisdepartementet. Styret ser spesielt behov for å styrke kontakten med POD i tiden framover.
Sikre god kommunikasjon ved jevnlige invitasjoner til styrets møter.
Økonomisk og praktisk samarbeid om kurs.
Formidle konkrete problemstillinger ang. lovfortolkninger m.m.

4.
Styret skal ha fokus på samarbeid mellom sekretariat og forliksråd.
Styret arbeider fortsatt med at forliksrådsekretærer skal ha lik mulighet som dommere til å bli kurset på SFNs kurser.

5.
SFNs hjemmesider. Nettsidene skal være en formidlingssentral til medlemmene og oppgraderes etter behov.

6.
Brukerhåndboken skal være oppdatert og ajourført etter behov. Dette vil bli gjort så snart endringene i tvisteloven er klar.

7.
Styret vil fortsette arbeidet for at avlønning til forliksrådsmedlemmene blir tilsvarende andre sammenligbare offentlige nemder og råd i samfunnet, og at godtgjørelser skal være iht. Statens satser og gjennomføre dette når disse.

8.
Styret vil fortsette arbeidet for at forliksrådsdommerne skal få dekket tapt arbeidsfortjeneste ved deltakelse på kurs iht. pkt.7 etter Statens satser.

9.
Styret vil arbeide for at sekretærer og namsmenn skal ha samme mulighet til å delta på SFNs kurser og fagmøter/landsmøter som forliksrådsdommere.

10.
Styret skal arbeide for å skape tillit og godt omdømme for forliksrådene blant advokater/jurister, POD, justisdepartementet og for offentligheten.


11.
Styret rapporterer på neste årsmøte på tiltak og resultater oppnådd på punkt 1 til 10 i sak 7