Endring av rundskriv G5/2006
Oppdatering i 2007
SFN har mottatt følgende melding til rundskrivet:

 

Justisdepartementet har oppdatert rundskriv G-5/2006 i forbindelse med at salærsatsen har økt fra 805 kr til 825 kr. I rundskrivet er det også tilført et nytt avsnitt under pkt. 3 om den budsjettmessige håndteringen for forliksråd som har en samlet årlig godtgjørelse som ligger tett opp til maksimumsgrensen på  600.000 kr.

 

Rundskrivet sendes ut kun i elektronisk versjon. 

 

Vi ber om at Politidirektoratet så raskt som mulig distribuerer det oppdaterte rundskrivet til alle forliksråd gjennom forliksrådssekretariatene. Videre ber vi om at rundskrivet gjøres tilgjengelig på SFNs hjemmeside.

 

Mvh

Steinar Backe

Rådgiver

Sivilavdelingen

Justisdepartementet

22 24 52 27

Last ned rundskrivet her:

download  Oppdatert rundskriv