Landsmøte
Landsmøtet 2020 arrangeres 7.-9. september i Bergen. 
     Sted: Radisson Blu Hotel på Bryggen.
Nærmere informasjon kommer senere.

Valg på landsmøtet/årsmøtet i SFN i Bergen 07.-09.september 2020

Valgnemnda i SFN er nå i gang med å forberede valgene på årsmøtet til høsten, og ønsker forslag på kandidater.

download   Valgnemnda_info_om_valg_paa_landsmoetet_2020.docx