Kurs 2020
KURS VÅREN 2020 FOR FORLIKSRÅDSMEDLEMMER OG ANSATTE INNENFOR SIVIL RETTSPLEIE I POLITIET
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn (SFN), i samarbeid med Justisdepartementet, inviterer forliksrådsmedlemmer og sekretærer/saksbehandlere innenfor den sivile rettspleie i politiet (inkludert Namsfogden i Oslo) til kurs i:
Forliksrådsarbeid
Disse kursene gjelder for forliksrådsmedlemmer og sekretærer/saksbehandlere. Merk at det også vil være nyttig å delta på kurset for varamedlemmer i forliksrådet.

Det vil bli avholdt parallelt 2-dagerskurs tilrettelagt for saksbehandlere i Stavanger, Tromsø, Hell og Sandefjord. Disse kursene vil bli ledet av Ivar Flø fra Politihøgskolen i samarbeid med Karen Eide og Frode Sagmyr.

Vedlagt følger kursprogram, samt oversikt over kurssteder, tid og påmeldingsskjema. Forliksrådsdommere og sekretærer/saksbehandlere melder seg på i best mulig grad det kurs som er mest hensiktsmessig/naturlig for deres region. Det er greit at leder og sekretær samordner påmelding slik at det sendes samlet fra deres forliksråd. Det er viktig at dette samordnes slik at en tar ansvar for endringer på evt bestillinger. Deltakere prioriteres i den rekkefølge de melder seg på. 

Deltakerne er selv ansvarlig for avbestilling som må skje snarest og senest tre uker før kursstart til kursansvarlig. Forfall etter fristen grunnet sykdom må dokumenteres med legeattest. Det er mulig å erstatte påmeldte med vara helt frem til kursstart. Kontakt kursansvarlig.

Forelesere:
Liv Synnøve Taraldsrud, sorenskriver i Eiker, Modum og Sigdal tingrett og
Jonn Ola Sørensen, tingrettsdommer Follo Tingrett.
Ivar Flø, Politihøgskolen

Kursavgift for saksbehandlere er kr 1200.- samt hotell/dagpakke, se vedlegg.
Fakturering skjer etter påmelding

NB! For forliksrådsmedlemmer dekker Justisdepartementet kursavgift, hotell og billigste reisemåte. Forliksrådsmedlemmer sender selv sine reiseregninger elektronisk via dfo.no
Denne nettsiden inneholder veilednings-tekst og film for utfylling av reiseregning. Ved ytterligere behov for hjelp, kontakt din lensmannskontor/politistasjoner/namsfogdkontor.
Disse utgiftene føres på kap 414 post 21. 

For saksbehandlere og øvrige deltakere dekkes alle utgifter av eget distrikt/enhet.
Påmelding via webportalen: www.forliksraadet.no. Se etter kurs 2020
Påmeldingsfrist: 14.01.2020 

Etter påmeldingsfristens utløp kan påmelding og evt avbestilling kun skje ved å kontakte kursansvarlig pr. e-post (se samlet kursoversikt i invitasjonen). Alle henvendelser rettes til de respektive ansvarlige for kursene. 

Last ned invitasjon og program
Sted Hotell Pris m/helpensjon Dagpakke for
ikke boende
Ekstra døgn Dato Påmelding
1. Stavanger Radisson Atlantic Stavanger Kr 3399,- Kr 630,- Kr 1275,- 09.03 - 10.03 OK Deltagerliste
2. Gjøvik Quality Strand Hotel Gjøvik Kr 2334,- Kr 634,- Kr 1090,- 16.03 - 17.03 OK Deltagerliste
3. Tromsø Scandic Ishavshotell. Tromsø Kr 3000,- Kr 800,- Kr 1250,- 23.03 - 24.03 OK Deltagerliste
4. Molde Scandic Seilet Molde Kr 2700,- Kr 660,- Kr 1120,- 30.03 - 31.03 OK Deltagerliste
5. Trondheim Værnes Scandic Hell på Værnes Kr 2590,- Kr 680,- Kr 1190,- 20.04 - 21.04 OK Deltagerliste
6. Golsfjellet Storefjell Resort Kr 2875,- Kr 625,- Kr 1120,- 27.04 - 28.04 OK Deltagerliste
7. Sandefjord Scandic Park Sandefjord Kr 2462,- Kr 680,- Kr 1185,- 04.05 - 05.05 OK Deltagerliste
8. Bodø Scandic Bodø Kr 2920,- Kr 660,- Kr 1310,- 11.05 - 12.05 OK Deltagerliste