Kurs 2019
Viktig info om kursene 2019

Påmeldingsfristen til forliksrådskursene 2019 er nå avsluttet. Det er ikke lenger mulig med elektronisk påmelding på www.forliksradet.no.

Videre påmelding er mulig bortsett fra for Sandefjord som er fullbooket. 

Deltakerlister pr 25. januar ligger tilgjengelig på nettsiden vår, men disse kan inneholde feil.

Endringer etter 25. januar som du har sendt pr e-post, er kommet fram, skal være besvart og er blitt registrert hos SFN og hotellet. Disse endringene kommer dessverre ikke fram på den elektroniske listen.

Tilknytningsdøgn godkjennes bare i tilfelle reisetiden til kursstedet overstiger minimum 4-5 timer. Er du i tvil, ta kontakt med kursansvarlige (se under).

 Avmeldingsfrist for hotell er senest 14 dager før kurs. Melding sendes kursansvarlige (se under). Justisdepartementet understreker at påmeldte deltakere etter dette har personlig ansvar for å melde evt forfall.

 Det dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste ved deltakelse på kurs.

Endringer, avbestillinger og andre henvendelser angående kursene:

Hell:  jfossan@gmail.com

Storefjell: l-werstr@online.no

Stavanger: l-werstr@online.no        

Sandefjord: nadeem.butt@politiet.no  

Molde: jfossan@gmail.com

Bodø: karen.eide@politiet.no

Gjøvik: frode.sagmyr@politiet.no

Tromsø: l-werstr@online.no

Kurs for forliksrådsmedlemmer og ansatte innenfor sivil rettspleie i politiet våren 2019

Forliksrådsarbeid
Disse kursene gjelder for forliksrådsmedlemmer og sekretærer. Merk at det også vil være nyttig for varamedlemmer i forliksrådet å delta. 
Vedlagt følger kursprogram, samt oversikt over kurssteder, tid og påmeldingsskjema.

Forliksrådsdommere og sekretærer melder seg på i best mulig grad det kurs som er mest hensiktsmessig/naturlig for deres region. Det er greit at leder og sekretær samordner påmelding slik at det sendes samlet fra deres forliksråd. Det er viktig at dette samordnes slik at en tar ansvar for endringer på evt. bestillinger. Deltakere prioriteres i den rekkefølge de melder seg på. 2 uker før kursstart er det ikke mulig for avbestillinger, men at dere da setter inn varamenn. 

Forelesere:
Liv Synnøve Taraldsrud, sorenskriver i Eiker, Modum og Sigdal tingrett og
Jonn Ola Sørensen, Tingrettsdommer Follo Tingrett.

Kursavgift:
Sekretærer kr 750.-
I tillegg kommer hotell/dagpakke, se vedlegg.

Fakturering skjer etter påmelding
NB! For forliksrådsmedlemmer dekker Justisdepartementet kursavgift, hotell og billigste reisemåte. Hotellet sender faktura for oppholdet til tjenestestedet. Forliksrådsmedlemmer sender selv reiseregninger via DFØ som fører utgiftene på kap. 414 post 21. 
For sekretærer og øvrige deltakere dekkes alle utgifter av eget distrikt/enhet. 
Deltakerne er selv ansvarlig for å melde forfall innenfor fristen - 2 uker før kurset starter. 

Styret ber om at alle bruker elektronisk påmelding. 
Etter påmeldingsfristens utløp stenges muligheten for elektronisk påmelding.

Påmeldingsfrist er 25. januar 2019
Last ned invitasjon med program
Sted Hotell Pris: inkl. dagpakke dag 2: Dagpakke,
ikke boende
Ekstra døgn, enkeltrom: Dato
1. Hell Scandic Hell Hotel Kr 2660,- Kr 670,- Kr 1190,- 04.03 - 05.03 Deltagerliste
2. Stavanger Clarion Hotel Stavanger Kr 2455,- Kr 595,- Kr 1095,- 11.03 - 12.03 Deltagerliste
3. Gol Storefjell 1001 Kr 2185,- Kr 605,- Kr 1090,- 21.03 - 22.03 Deltagerliste
4. Sandefjord Scandic Park Hotel Kr 2741,- Kr 746,- Kr 1159,- 25.03 - 26.03 Deltagerliste
5. Molde Scandic Seilet Kr 2425,- Kr 510,- Kr 1120,- 01.04 - 02.04 Deltagerliste
6. Bodø Scandic Havet Hotel Kr 2585,- Kr 620,- Kr 1390,- 08.04 - 09.04 Deltagerliste
7. Gjøvik Quality Hotel Strand Kr 2290,- Kr 550,- Kr 1095,- 29.04 - 30.04 Deltagerliste
8. Tromsø Scandic Ishavshotel Kr 2515,- Kr 605,- Kr 1210,- 06.05 - 07.05 Deltagerliste