SFNs styre 2018-2020
Styret i SFN består av følgende personer:

Leder: Lise Wergeland Strømmen   901 41 291
Nestleder: Johan Fossan                 958 04 004
Kasserer:   Nadeem Butt                  975 78 227
Sekretær:   Frode Sagmyr               480 87 413
Styremedlem: Karen Eide                416 60 367
Varamedlem: Thorbjørn Lillemoen   957 61 302Bildet: Fra venstre Frode Sagmyr, Johan Fossan, Thorbjørn Lillemoen, Lise Wergeland Strømmen, Karen Eide og Nadeem Butt.
20190614_135113.jpg
Fr
  skriv inn mellomtittel her