SFNs styre 2018-2020
Etter landsmøtet på Storefjell 5.september 2018 består styret i SFN av følgende personer: