SFN-styret_II_2018-2020.jpg
Fra venstre Frode Sagmyr, Karen Eide, Nadeem Butt, Thorbjørn Lillemoen, Lise Kristiansen, Lise Wergeland Strømmen (leder) og Johan Fossan
SFNs styre 2018-2020
Etter landsmøtet på Storefjell 5.september 2018 består styret i SFN av følgende personer:

Leder: Lise Wergeland Strømmen 
901 41 291 
l-werstr@online.no 

Nestleder: Johan Fossan 
958 04 004 
jfossan@gmail.com 

Sekretær: Nadeem Butt 
975 78 227 
nadeembutt42@gmail.com nadeem.butt@politiet.no 

Kasserer: Lise Kristiansen 
480 44 074 
lise.kristiansen.lk@gmail.com 

Styremedlem: Karen Eide 
416 60 367 
karen.eide@politiet.no 

1.vara: Thorbjørn Lillemoen 
957 61 302
thorlill@online.no 

2.vara: Frode Sagmyr 
480 87 413 
frodesagmyr@gmail.com
 
download   SFN-styret_II_2018-2020.jpg