Landsmøtet 2018
SFNs fagmøte og landsmøte 2018 arrangeres på Storefjell 3.-5.september. Mer informasjon kommer.

VALG PÅ LANDSMØTET

Valgnemnda ber om forslag på kandidater til valg på landsmøtet

Valgnemndas brev vedlagt. Forslag sendes skriftlig innen 1.mai 2018 til

Valgnemnda i SFN

v/ Jan Kåre Moen

Petrines alle 15

8056 Saltstraumen

Mailadresse j-k-moe@online.no

 
download   2018_Brev_fra_SFNs_valgnemnd.docx