Satser fra 1.januar 2018

Inkassosatsen: er fra 1. januar 2017 på 700 kr.

 Rettsgebyret: Nytt rettsgebyr fra 1.1.2018 er 1 130 kr.

 Advokatsalær: Advokatsalæret økes fra 1020 kroner til 1130 kr.

 Forsinkelsesrente og standardkompensasjon: 

Forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 8,50 prosent fra 1. januar 2018.

 Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 380 kroner.

skriv inn ingress her