Satser fra 1.januar 2019

Inkassosatsen: er fra 1. januar 2019 på 700 kr.

 Rettsgebyret: er fra 1.1.2019 er 1 322,50 kr.  Etter rettsgebyrloven § 6a skal det rundes ned til nærmeste krone.

 Skriving av klage: er fra 1.1.2019 er 1150,00 kr.

Advokatsalær: Advokatsalæret er 1040 kr.

 Forsinkelsesrente og standardkompensasjon: 

Forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli. Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 8,75 prosent fra 1. januar 2019.

Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader er ikke endret, og er fortsatt 380 kroner.

skriv inn ingress her