Satser fra 1.januar 2017

Inkassosatsen: Inkassosatsen endres fra 1. januar 2017 til 700 kroner.

 Rettsgebyret i 2017: Nytt rettsgebyr fra 1.1.2017 er kr 1 049.

 Advokatsalær: Advokatsalæret økes med 25 kroner, fra 995 til 1020 kroner.

 Forsinkelsesrente og standardkompensasjon:
Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2017. Rentesatsen skal være 8,50 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 360 kroner.

skriv inn ingress her