Kurs 2017
Kurs for forliksrådsmedlemmer og ansatte innenfor sivil rettspleie i politiet våren 2017
OPPDATERT INFORMASJON OM KURS OG DELTAKERLISTER

Påmeldingsfristen til forliksrådskursene 2017 er nå avsluttet. Det er ikke lenger mulig med elektronisk påmelding.  

NB! Påmeldingslistene som ligger på nettet behøver ikke lenger være korrekte. Endringer du har sendt pr e-post, er kommet fram, skal være besvart og er blitt registrert hos SFN og hotellet. Disse endringene kommer dessverre ikke fram på den elektroniske listen.

Det er fortsatt ledige plasser i Stavanger, Storefjell, Gjøvik og på Gardermoen. Det er mulig å melde seg på til flg mailadresser:

Gardermoen: ebrandt@online.no

Storefjell: l-werstr@online.no

Stavanger: nadeem.butt@politiet.no

Gjøvik: nadeem.butt@politiet.no


Kursene i Sandefjord, Storefjell og Hell/Trondheim er overbooket. Alle påmeldte får plass, men noen deltakere må regne med å bo på nabohoteller.


Endringer, avbestillinger og andre henvendelser angående kursene:

     Sandefjord og Gardermoen: ebrandt@online.no
     Stavanger og Gjøvik: n
adeem.butt@politiet.no
     Hell/Trondheim og Tromsø: 
jfossan@gmail.com
     Storefjell:
l-werstr@online.no

Avmeldingsfrist for hotell er senest 14 dager før kurs.

Det dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste ved deltakelse på kurs.

INVITASJON TIL FORLIKSRÅDSKURS 2017
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn (SFN), i samarbeid med Justisdepartementet, inviterer forliksrådsmedlemmer og ansatte innenfor den sivile rettspleie i politiet (inkludert Namsfogden i Oslo) til kurs i:
Forliksrådsarbeid
Disse kursene gjelder for forliksrådsmedlemmer og sekretærer. Merk at det også vil være nyttig for varamedlemmer i forliksrådet å delta.
Vedlagt følger kursprogram, samt oversikt over kurssteder, tid og påmeldingsskjema. 

Forliksrådsdommere og sekretærer melder seg på det kurs som er mest hensiktsmessig/ naturlig for deres region. Det er en fordel om leder og sekretær samordner påmeldingen slik at den sendes samlet fra hvert enkelt forliksråd. Før på hvilke funksjon den enkelte har i rådet/sekretariatet/namsmannen . Påmelding samordnes av sekretæren slik at denne tar ansvar for at alle opplysninger er korrekte (BID, FAKTURAADRESSE ETC) og evt endringer på bestillinger. 
Deltakere prioriteres i den rekkefølge de melder seg på.
Avbestillingsfrist for hotellet er senest 14 dager før kursstart. 

Forelesere:
Liv Synnøve Taraldsrud, sorenskriver i Eiker, Modum og Sigdal tingrett 
Advokat Jonn Ola Sørensen

Kursavgift:
Dommere kr 1.500,-. Sekretærer kr 500.-
I tillegg kommer hotell/dagpakke, se vedlegg.

Fakturering skjer etter påmelding
NB! For forliksrådsmedlemmer dekker Justisdepartementet avgifter, hotell og billigste reisemåte. Hotellet sender faktura for oppholdet til tjenestestedet. Forliksrådsmedlemmer sender reiseregninger til sitt respektive lensmannskontor/politistasjoner/namsfogdkontor.

For sekretærer og øvrige deltakere dekkes alle utgifter av eget distrikt/enhet.

Påmeldingen skal skje elektronisk. 
Etter påmeldingsfristens utløp stenges muligheten for elektronisk påmelding.
Påmeldingsfrist er 01. februar
 
Endringer, avbestillinger og andre henvendelser angående kursene:
     Sandefjord og Gardermoen: ebrandt@online.no
     Stavanger og Gjøvik: nadeem.butt@politiet.no
     Hell/Trondheim og Tromsø: jfossan@gmail.com
     Storefjell: l-werstr@online.no

Last ned invitasjon med program
Sted Hotell Pris helpensjon Dagpakke,
ikke boende
Tilknytnings-døgn Dato
1. Sandefjord Scandic Park Sandefjord Kr 2618,- Kr 710,- Kr 1090,- 06.03 - 07.03
2. Stavanger Quality Airport Hotel Stavanger Kr 2120,- Kr 525,- Kr 875,- 13.03 - 14.03
3. Gjøvik Quality Hotel Strand Kr 2023,- Kr 518,- Kr 1095,- 20.03 - 21.03
4. Hell/Trondheim Scandic Hell Hotel Kr 2480,- Kr 650,- Kr 1195,- 20.03 - 21.03
5. Gol/Storefjell Storefjell Hotell Kr 2055,- Kr 585,- Kr 995,- 27.03 - 28.03
6. Gardemoen Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Kr 2460,- Kr 665,- Kr 1100,- 03.04 - 04.04
7. Tromsø Scandic Ishavet Tromsø Kr 2485,- Kr 595,- Kr 1190,- 03.04 - 04.04