Kurs 2017
Kurs for forliksrådsmedlemmer og ansatte innenfor sivil rettspleie i politiet våren 2017
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn (SFN), i samarbeid med Justisdepartementet, inviterer forliksrådsmedlemmer og ansatte innenfor den sivile rettspleie i politiet (inkludert Namsfogden i Oslo) til kurs i:
Forliksrådsarbeid
Disse kursene gjelder for forliksrådsmedlemmer og sekretærer. Merk at det også vil være nyttig for varamedlemmer i forliksrådet å delta.
Vedlagt følger kursprogram, samt oversikt over kurssteder, tid og påmeldingsskjema. 

Forliksrådsdommere og sekretærer melder seg på det kurs som er mest hensiktsmessig/ naturlig for deres region. Det er en fordel om leder og sekretær samordner påmeldingen slik at den sendes samlet fra hvert enkelt forliksråd. Før på hvilke funksjon den enkelte har i rådet/sekretariatet/namsmannen . Påmelding samordnes av sekretæren slik at denne tar ansvar for at alle opplysninger er korrekte (BID, FAKTURAADRESSE ETC) og evt endringer på bestillinger. 
Deltakere prioriteres i den rekkefølge de melder seg på.
Avbestillingsfrist for hotellet er senest 14 dager før kursstart. 

Forelesere:
Liv Synnøve Taraldsrud, sorenskriver i Eiker, Modum og Sigdal tingrett 
Advokat Jonn Ola Sørensen

Kursavgift:
Dommere kr 1.500,-. Sekretærer kr 500.-
I tillegg kommer hotell/dagpakke, se vedlegg.

Fakturering skjer etter påmelding
NB! For forliksrådsmedlemmer dekker Justisdepartementet avgifter, hotell og billigste reisemåte. Hotellet sender faktura for oppholdet til tjenestestedet. Forliksrådsmedlemmer sender reiseregninger til sitt respektive lensmannskontor/politistasjoner/namsfogdkontor.

For sekretærer og øvrige deltakere dekkes alle utgifter av eget distrikt/enhet.

Påmeldingen skal skje elektronisk. 
Etter påmeldingsfristens utløp stenges muligheten for elektronisk påmelding.
Påmeldingsfrist er 01. februar
 
Endringer, avbestillinger og andre henvendelser angående kursene:
     Sandefjord og Gardermoen: ebrandt@online.no
     Stavanger og Gjøvik: nadeem.butt@politiet.no
     Hell/Trondheim og Tromsø: jfossan@gmail.com
     Storefjell: l-werstr@online.no

Last ned invitasjon med program
Sted Hotell Pris helpensjon Dagpakke,
ikke boende
Tilknytnings-døgn Dato Påmelding
1. Sandefjord Scandic Park Sandefjord Kr 2618,- Kr 710,- Kr 1090,- 06.03 - 07.03 OK
2. Stavanger Quality Airport Hotel Stavanger Kr 2120,- Kr 525,- Kr 875,- 13.03 - 14.03 OK
3. Gjøvik Quality Hotel Strand Kr 2023,- Kr 518,- Kr 1095,- 20.03 - 21.03 OK
4. Hell/Trondheim Scandic Hell Hotel Kr 2480,- Kr 650,- Kr 1195,- 20.03 - 21.03 OK
5. Gol/Storefjell Storefjell Hotell Kr 2055,- Kr 585,- Kr 995,- 27.03 - 28.03 OK
6. Gardemoen Clarion Hotel & Congress Oslo Airport Kr 2460,- Kr 665,- Kr 1100,- 03.04 - 04.04 OK
7. Tromsø Scandic Ishavet Tromsø Kr 2485,- Kr 595,- Kr 1190,- 03.04 - 04.04 OK