Ny leder i forliksrådet?

Ad. mailadresse nye ledere i Forliksrådet.

Alle kommuner i Norge skal nå ha valgt nye medlemmer til sine forliksråd. Samarbeidsutvalget for Forliksråd og Namsmenn har behov for oppdatert mailadresseliste over  lederne.

Vi håper du som sekretær, nåværende leder eller nyvalgt leder kan være behjelpelig med å sende oss navnet på ditt forliksråd og den nye lederens navn og epostadresse.

Send til post@sfnstyret.no

Har du allerede sendt melding om nyvalgt leder for 2017-2020 kan du se bort fra denne meldingen.