Domstolloven - høringsuttalelse

SFN har sendt høringsuttalelse til forslag til ny domstollov og endringer i forskrift om offentlighet i rettspleien