Godtgjøringsordningen for forliksrådene
Oslo Economics har på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet utarbeidet en rapport om forliksrådenes godtgjøring. 
download   Rapport_godtgjoerelse_forliksraad_Oslo_Economics_oktober_2015-1.pdf