Rapport godtgjøring forliksrådet
Oslo Economics har på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet utarbeidet en rapport om forliksrådenes godtgjøring.  
download   Endelig_rapport_oktober_2015.pdf