Forliksklage med krav om handleplikt

Her er mal for forliksklage med plass til å komme med krav om handleplikt(er) i påstanden. Denne er aktuell hvis klager ønsker at motparten skal dømmes til å utføre en handling, f, eks å felle trær eller levere tilbake en gjenstand.  

Hvis kravet bare omfatter krav på penger, bruk standard forliksklage.