Kontakt SFN
NB:
I saker som angår forliksklager og saker i forliksrådet: Kontakt ditt lokale forliksråd/namsmannen ved lensmannskontoret eller politiet. Der vil du få gratis råd og veiledning og svar på eventuelle spørsmål.
Vil du kontakte forliksrådet der du bor? Ring politiet 02800 

For mer informasjon om skjema og lign., gå inn på
https://www.politi.no/tjenester/forliksrad/

SFN-styret behandler ikke aktuelle eller mulige forliksrådssaker.
E-post til Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn:
post@sfnstyret.no
   
For personlig kontakt med medlemmer i SFNs styre:
Se Tillitsvalgte 2018-2020