Uomstridt lønnskrav
Uomstridte lønnskrav kan sendes direkte til arbeidsgiver som konkursvarsel. Slike krav behøver ikke å sendes forliksrådet.

www.konkursradet.no
http://www.konkursradet.no/english.300329.no.html

Veiledning om konkursbegjæring:
http://www.konkursradet.no/veiledning-til-arbeidstakere-om-konkursbegjaering-mot-arbeidsgiver.304776.no.html