Inkasso mot mindreårige
Vi har funnet en artikkel i "Pådriveren" som er interessant også for oss som arbeider i forliksrådene. Overskriften er "Inkasso mot mindreårige".

 
Nyhet: Slik håndterer du innkreving mot mindreårige

- Justisdepartementet har nå svart på hvordan man kan gå til inkasso mot personer under 18 år.

Tekst: Erlend Førsund

Selv om personer under 18 år ikke skal kunne gjeldsette seg forekommer det likevel. Eksempel på dette er gebyrer fra biblioteket når boklånet overskrider tidsfristen og egenandeler ved legebesøk. Men hva om slike krav ikke betales? Kan kreditor da gå til inkasso selv om skyldner er under 18 år? Justisdepartementet ble tidligere i år stilt dette spørsmålet av en aktør i inkassobransjen.

Nå har justisdepartementet gitt et svar i form av en tolkningsuttalelse, hvor det kommer fram at innkreving mot mindreårig er tillatt, men at det er flere forbehold, skriver nettavisen NA24 iMarkedet (24.5.2006)

Innkreving lovlig, men ulønnsomt

Innkreving mot mindreårig er altså lovlig, men ikke særlig lønnsomt. Et av forbeholdene er nemlig at skyldner ikke belastes for salær eller purregebyrer.

- Det sentrale er at en purring, et inkassovarsel eller en betalingsoppfordring bare er en påminnelse om en eksisterende forpliktelse. Den mindreårige blir ikke påført ytterligere forpliktelser, er ordlyden fra Justisdepartementet.

Varsomhet

Justisdepartementet understreker også at det må vises ekstra varsomhet ved inndriving av forfalte krav fra mindreårige. Å oppsøke skyldner personlig eller gjennom telefon er ifølge departementet i strid med god inkassoskikk. Varsomheten bør økes jo lavere alderen til skyldneren er.

Les uttalelsen her.Besøk oss på www.vestinkasso.no Tilbake Utskriftsvennlig side