Nye satser fra 1.1. 2016
Økning i bl a rettsgebyr og salærsats 

Informasjon om regelendringene under er hentet fra www.regjeringen.no.

Rettsgebyret økes fra 860 til 1 025 kroner.

Det arbeides med nødvendige justeringer i SIAN slik at korrekt gebyr genereres automatisk med utgangspunkt i sakens mottatt-dato.

Inkassosatsen for neste år er fastsatt til 670 kroner

Advokatsalæret økes fra 970 til 995 kroner.

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for første halvår 2016. Rentesatsen skal være 8,75 prosent p.a. Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 370 kroner