Valgperioden for forliksrådsdommere
Inneværende valgperiode for forliksrådsdommere går fra 1. januar 2013 til 1.januar 2017.